Тамара Јованов: Да бевме држава со разумна власт, за првите следува апс, а за вторите сиктер!


Одење на политички партии во туѓа држава да кројат политики за прекројување на Македонија, е предавство!

 

 


 

Мешање на странски амбасади во политиките на една држава е окупација!

Да бевме држава со разумна власт, за првите следува апс, а за вторите сиктер!